Succes verhaal – Alleen in relatietherapie? | Ibalansz
November 20, 2019
Je kunt jezelf niet verdedigen zonder defensief te worden
December 11, 2019
Succes verhaal – Alleen in relatietherapie? | Ibalansz
November 20, 2019
Je kunt jezelf niet verdedigen zonder defensief te worden
December 11, 2019

Succes verhaal - Houd me vast training werpt vruchten af! | Ibalansz

Piet en Ellie hebben contact met mij opgenomen na een verwijzing van de psycholoog van Ellie. Ellie is in individuele therapie vanwege allerlei lichamelijke en spanningsklachten. Naast haar individuele klachten, spelen er ook relatieproblemen. Piet en Ellie zijn ruim 20 jaar getrouwd. Zij hebben twee jong volwassen kinderen. Vanwege psychische problematiek bij een van hun kinderen is hun relatie verslechterd.

Tijdens de training komen zij erachter dat beiden zich erg alleen hebben gevoeld bij het uit huis zetten van hun zoon. Piet merkt op dat Ellie liever met de buurvrouw sprak dan met hem. Ellie had het gevoel dat Piet niet achter haar besluit stond om hun zoon uit huis te zetten, waardoor zij dus liever sprak met de buurvrouw. Het mooie van de HMV training is dat er niet alleen gekeken wordt naar het ontstaan van het negatieve interactiepatroon (de duivelse dialogen).

Tijdens de training is bijna mijn eerste vraag: “kunnen jullie iets vertellen over hoe jullie elkaar hebben leren kennen?", “Welke eigenschappen of lichamelijke kenmerken spraken jullie van elkaar aan?" Tijdens deze vragen konden Piet en Ellie met veel plezier en liefde terugkijken naar het begin van hun relatie. Gaandeweg de training hebben ze geleerd om te kijken naar hun duivelse dialoog. Bij Piet en Ellie was er sprake van Piet die Ellie na jaagde. Ellie trok zich terug als Piet dat deed, omdat zij zich benauwd voelde en het gevoel had dat zij aan van alles moest voldoen als Piet dat deed. Omdat zij dat niet kon opbrengen trok zij zich terug achter haar “fort”. Dit fort was hoog en het was voor Piet onmogelijk om achter het fort te komen. Uiteindelijk trok Piet zich ook dood ongelukkig terug. Ellie vond dit proces niet fijn, maar wist niet zo goed hoe zij zich dan kon openstellen voor Piet, omdat zij dan bang was dat hij teveel van haar eiste en zij kon dat niet op brengen.

In de training zijn er oefeningen gedaan. Piet en Ellie leerden om te vertellen wat er met hen gebeurde op moment dat zij in een duivels dialoog terecht kwamen. Zij leerden ook om te vertellen wat zij op dat moment van de ander nodig hadden. Dit uitspreken naar elkaar zorgde voor rust. Ellie hoorde van Piet dat hij vaak alleen maar een knuffel wilde. Hij wilde helemaal niet dat zij hem zoveel moest geven dat er niets meer van haar over bleef. Ellie vond het geven van de knuffel in eerste instantie ook moeilijk, omdat zij dacht dat zij “haar fort” helemaal moest laten zakken. We hebben samen besproken dat dit niet van haar gevraagd werd. Immers het vertrouwen winnen en weer veilig voelen kost tijd.

De doorbraak kwam toen Piet en Ellie beseften dat zij samen hadden kunnen werken door elkaar te bevragen en hun gevoelens over het uit huis zetten van hun zoon met elkaar konden delen. Na de tweedaagse training hebben Piet en Ellie een begin gemaakt om hun relatie te versterken. Een half jaar na de training heb ik contact met hen opgenomen om te vragen hoe het met hen gaat. Piet gaf toen aan dat het beter ging, maar dat ze nog steeds hard moesten werken en wel met elkaar in verbinding waren. Deze dagen hebben hun relatie een boost gegeven, waardoor zij nu weer verder samen kunnen. En nee, niet alle problemen zijn opgelost, maar er is een start gemaakt met een nieuw hoofdstuk van een relatie.

- Sharon Blijd | Ibalansz

 

Make an appointment


Via onze website kun jij gemakkelijk online een afspraak maken. Onze praktijk bevindt zich in Hilversum.
 
 
 
Succes verhaal – Houd me vast training werpt vruchten af! | Ibalansz
This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use this website, you consent to this use of cookies and similar technologies.
Read more
en_GB